Les llengües en perill dels Balcans, segons l’atles interactiu de la UNESCO

La UNESCO, des de fa gairebé vint anys (la primera edició és de 1996), publica un atles interactiu que té com a objectiu fer-nos conscients de la situació precària en què es troben moltíssimes llengües del món. Hauria de servir,…